MITSUBISHI MR-J3CN1

MITSUBISHI MR-J3CN1

Giá:

Mô tả sản phẩm

MITSUBISHI MR-J3CN1

GIẮC ĐIỀU KHIỂN SERVO MITSUBISHI MR-J3CN1

GIẮC ĐIỀU KHIỂN SERVO MITSUBISHI 50 PIN

GIẮC ĐIỀU KHIỂN SERVO YASKAWA 50 PIN

GIĂC ĐIỀU KHIỂN SERVO OMRON 50 PIN

GIẮC ĐIỀU KHIỂN SERVO DELTA 50 PIN

GIẮC ĐIỀU KHIỂN SERVO PANASONIC 50 PIN

MR-J3CCN1CBL1M, MR-J3CCN1CBL1.5M, MR-J3CCN1CBL0.5M, MR-J3CCN1CBL2M, MR-J3CCN1CBL3M, MR-J3CCN1CBL4M, MR-J3CCN1CBL5M, MR-J3CCN1CBL7M, MR-J3CCN1CBL10M Cáp tín hiệu điều khiển Bộ khuếch đại servo
– Giắc điều khiển chân CN1 50 PIN dùng cho Driver servo Mitsubishi JE, J3, J4, Yaskawa, Delta, Panasonic, Omron 
– Giắc tiêu chuẩn 1 hộp có 1 cái
– Cấp bảo vệ: IP65
– Trọng lượng: 0.05Kg
– Xuất xứ: Nhật Bản

MITSUBISHI MR-J3CN1

MR-J3CN1

MODEL CÙNG LOẠI CÁP MR-J3ENCBL5M-A2-L: MR-J3JCBL03M-A1-L, MR-J3JCBL03M-A2-L, MR-J3ENCBL2M-A1-L, MR-J3ENCBL5M-A1-L, MR-J3ENCBL10M-A1-L, MR-J3ENCBL2M-A2-L, MR-J3ENCBL5M-A2-L, MR-J3ENCBL10M-A2-L, MR-J3ENCBL2M-A1-H, MR-J3ENCBL5M-A1-H, MR-J3ENCBL10M-A1-H, MR-J3ENCBL2M-A2-H, MR-J3ENCBL5M-A2-H, MR-J3ENCBL10M-A2-H, MR-J3JSCBL03M-A1-L, MR-J3JSCBL03M-A2-L, MR-PWS2CBL03M-A1-L, MR-PWS2CBL03M-A2-L, MR-PWS1CBL2M-A1-L, MR-PWS1CBL5M-A1-L, MR-PWS1CBL10M-A1-L, MR-PWS1CBL2M-A2-L, MR-PWS1CBL5M-A2-L, MR-PWS1CBL10M-A2-L, MR-PWS1CBL2M-A1-H, MR-PWS1CBL5M-A1-H, MR-PWS1CBL10M-A1-H, MR-PWS1CBL2M-A2-H, MR-PWS1CBL5M-A2-H, MR-PWS1CBL10M-A2-H, MR-BKS2CBL03M-A1-L, MR-BKS2CBL03M-A2-L, MR-BKS1CBL2M-A1-L, MR-BKS1CBL5M-A1-L, MR-BKS1CBL10M-A1-L, MR-BKS1CBL2M-A2-L, MR-BKS1CBL5M-A2-L, MR-BKS1CBL10M-A2-L, MR-BKS1CBL2M-A1-H, MR-BKS1CBL5M-A1-H, MR-BKS1CBL10M-A1-H, MR-BKS1CBL2M-A2-H, MR-BKS1CBL5M-A2-H, MR-BKS1CBL10M-A2-H, MR-J3USBCBL3M, MR-J3CN6CBL1M, MR-J3ENSCBL2M-L, MR-J3ENSCBL5M-L, MR-J3ENSCBL10M-L, MR-J3ENSCBL20M-L, MR-J3ENSCBL30M-L, MR-J3ENSCBL2M-H, MR-J3ENSCBL5M-H, MR-J3ENSCBL10M-H, MR-J3ENSCBL20M-H, MR-J3ENSCBL30M-H, MR-J3ENSCBL40M-H, MR-J3ENSCBL50M-H, MR-J3W03ENCBL5M-H, MR-J3W03PWCBL5M-H, MR-PWS3CBL10M-A1-L, MR-PWS3CBL2M-A1-L, MR-PWS3CBL2M-A2-L, MR-PWS3CBL5M-A1-L, MR-PWS3CBL5M-A2-L, MR-J3ENSCBL5M-L-S06, MR-J3ENSCBL10M-L-S06, MR-J3ENSCBL20M-L-S06, MR-J3ENSCBL30M-L-S06, MR-J3ENSCBL50M-H-S06, MR-J3ENSCBL20M-H-S06, MR-BAT, MR-JBAT4, MR-JBAT8, MR-J2M-BT, MR-J2M-BT-EB, MR-BAT6V1SET-B, MR-J3BAT, MR-J3WBAT, MR-BAT6V1, MR-BAT6V1SET, MR-BAT6V1BJ, MR-BAT6V1SET-A, MR-BT6VCASE, Q170DBATC, MR-J3W03BATSET, HA-FX23B, MR-PRUCBL1M, MR-JHSCBL2M-H, MR-JHSCBL5M-H, MR-JHSCBL10M-H, MR-JHSCBL20M-H, MR-JHSCBL30M-H, MR-JHSCBL50M-H, MR-JHSCBL2M-L, MR-JHSCBL5M-L, MR-JHSCBL10M-L, MR-JHSCBL20M-L, MR-JHSCBL30M-L, MR-J2TBL05M, MR-J2TBL1M, MR-JCCBL2M-L, MR-CPCATCBL3M, MR-J2HBUS05M, MR-J2HBUS10M, MR-J2HBUS1M, MR-J2HBUS5M, MR-J2HBUS05M-A, MR-J2HBUS1M-A, MR-J2HBUS5M-A, MR-J2HBUS05M-03CLP, MR-EN1CBL30M-H, MR-J2M-CN1TBL05M, MR-J2M-CN1TBL1M, MR-EKCBL2M-H, MR-EKCBL5M-H, MR-EKCBL10M-H, MR-EKCBL20M-H, MR-EKCBL30M-H, MR-EKCBL2M-L, MR-EKCBL5M-L, MR-EKCBL10M-L, MR-EKCBL20M-L, MR-EKCBL30M-L, MR-ESCBL2M-L, MR-ESCBL20M-L, MR-ESCBL30M-L, MR-ENECBL5M-H, MR-ENECBL10M-H, MR-ENECBL20M-H, MR-E3CBL15-P, MR-EKCBL40M-H, MR-EKCBL50M-H, MR-ENECBL2M-H, MR-ENECBL30M-H, MR-ENECBL50M-H, MR-ENECBL50M-H-MTH, MR-D05UDL3M-B, MR-BT6V1CBL03M, MR-BT6V1CBL1M, MR-BT6V2CBL03M, MR-BT6V2CBL1M, MR-BT6VCBL03M, MR-J4W03PWCBL1M-H, MR-J4W03PWCBL2M-H, MR-J4W03PWCBL5M-H, MR-J4W03PWCBL10M-H, MR-J4W03PWCBL20M-H, MR-J4W03PWCBL30M-H, MR-J4W03PWBRCBL1M-H, MR-J4W03PWBRCBL2M-H, MR-J4W03PWBRCBL5M-H, MR-J4W03PWBRCBL10M-H, MR-J4W03PWBRCBL20M-H, MR-J4W03PWBRCBL30M-H, MR-AEP2CBL2M-A1-H, MR-AEP2CBL5M-A1-H, MR-AEP2CBL10M-A1-H, MR-AEP2CBL2M-A1-L, MR-AEP2CBL5M-A1-L, MR-AEP2CBL10M-A1-L, MR-AEP2CBL2M-A2-H, MR-AEP2CBL5M-A2-H, MR-AEP2CBL10M-A2-H, MR-AEP2CBL2M-A2-L, MR-AEP2CBL5M-A2-L, MR-AEP2CBL10M-A2-L, MR-AEPB2CBL2M-A1-H, MR-AEPB2CBL5M-A1-H, MR-AEPB2CBL10M-A1-H, MR-AEPB2CBL2M-A1-L, MR-AEPB2CBL5M-A1-L, MR-AEPB2CBL10M-A1-L, MR-AEPB2CBL2M-A2-H, MR-AEPB2CBL5M-A2-H, MR-AEPB2CBL10M-A2-H, MR-AEPB2CBL2M-A2-L, MR-AEPB2CBL5M-A2-L, MR-AEPB2CBL10M-A2-L, MR-AEP1CBL2M-A1-H, MR-AEP1CBL5M-A1-H, MR-AEP1CBL10M-A1-H, MR-AEP1CBL2M-A1-L, MR-AEP1CBL5M-A1-L, MR-AEP1CBL10M-A1-L, MR-AEP1CBL2M-A2-H, MR-AEP1CBL5M-A2-H, MR-AEP1CBL10M-A2-H, MR-AEP1CBL2M-A2-L, MR-AEP1CBL5M-A2-L, MR-AEP1CBL10M-A2-L, MR-AEPB1CBL2M-A1-H, MR-AEPB1CBL5M-A1-H, MR-AEPB1CBL10M-A1-H, MR-AEPB1CBL2M-A1-L, MR-AEPB1CBL5M-A1-L, MR-AEPB1CBL10M-A1-L, MR-AEPB1CBL2M-A2-H, MR-AEPB1CBL5M-A2-H, MR-AEPB1CBL10M-A2-H, MR-AEPB1CBL2M-A2-L, MR-AEPB1CBL5M-A2-L, MR-AEPB1CBL10M-A2-L, MR-AEP2J20CBL03M-A1-L, MR-AEP2J20CBL03M-A2-L, MR-AEPB2J20CBL03M-A1-L, MR-AEPB2J20CBL03M-A2-L, MR-AEP2J10CBL03M-A1-L, MR-AEP2J10CBL03M-A2-L, MR-AEPB2J10CBL03M-A1-L, MR-AEPB2J10CBL03M-A2-L, MR-AEKCBL20M-H, MR-AEKCBL30M-H, MR-AEKCBL40M-H, MR-AEKCBL50M-H, MR-AEKCBL20M-L, MR-AEKCBL30M-L, MR-AENSCBL20M-H, MR-AENSCBL30M-H, MR-AENSCBL40M-H, MR-AENSCBL50M-H, MR-AENSCBL20M-L, MR-AENSCBL30M-L, MR-J2CNS, MR-PWCNS1, MR-PWCNS2, MR-PWCNF, MR-PWCNS3, MR-BKCN, MR-J2CN1, MR-CCN1, MR-J2CN1-A, MR-J2CMP2, MR-ECNS, MR-ECN3, MR-ENECNS, MR-ECNP1-B1, MR-ECN1, MR-ECNP1-A1, MR-ECNM, MR-PWCNS4, MR-PWCNS5, MR-BKCNS1, MR-J3SCNS, MR-BKCNS1A, MR-J3SCNSA, MR-J3CN1, MR-J3CN2, MR-J3SCNS-S06, MR-BKCNS1-S06, MR-J3SCNSA-S06, MR-BKCNS1A-S06, MR-J3BCN1, MR-J3THMCN2, MR-J3W03CN2-2P, MR-J3W03CN2-20P, MR-J3DDCNS, MR-J3DDSPS, MR-JECNP1-01, MR-JECNP1-02, MR-JECNP2-02, MR-ENCNS2, MR-ENCNS2A, MR-BKCNS2, MR-BKCNS2A, MR-J4W03CNP2-2P, MR-J4W03CNP2-20P, MR-APWCNS4, MR-APWCNS5, MR-J3BUS015M, MR-J3BUS03M, MR-J3BUS05M, MR-J3BUS1M, MR-J3BUS3M, MR-J3BUS5M-A, MR-J3BUS10M-A, MR-J3BUS20M-A, MR-J3BUS30M-B, MR-J3BUS40M-B, MR-J3BUS50M-B, MR-J3CDL05M, MR-J3W03ENCBL1M-A-H, MR-J3W03ENCBL2M-A-H, MR-J3W03ENCBL5M-A-H, MR-J3W03ENCBL10M-A-H, MR-J3W03ENCBL20M-A-H, MR-J3W03ENCBL30M-A-H, MR-J3CH00, MR-PWCNS1MR-TBNATBL05M, MR-TBNATBL1M, MR-J4FCCBL03M, MR-J4THCBL03M, MR-J4T20CH00, MR-ENECBL5M-H-MTH, MR-ENECBL10M-H-MTH, MR-ENECBL20M-H-MTH, MR-ENECBL30M-H-MTH

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM.
MST: 0105176667
VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 02485.854.668 
HOTLINE: 0974.596.569 – 0977760199- 0976.844.195 – 0968.627.188

KỸ THUẬT: 0976844195 – 0945627188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: https://phamduongjsc.com.vn/– https://phamduongjsc.com/
WEBSITE: https://tudonghoa365.com/– https://plc-hmi-sensor.com/.

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-sensor-panasonic.com/

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-mitsubishi.com/

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “MITSUBISHI MR-J3CN1”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *